הצהרה

1. שום דבר שנאמר לפני או במהלך מפגש ליווי/הדרכה אינו מכוון כהמלצה או ייעוץ, או כהנחיה לביצוע או להימנע מביצוע של פעולה כלשהי בחשבון המסחר האישי של הלקוח. כל פעולה כזו מבוצעת על פי שיקול דעתו של הלקוח ובאחריותו.

2. לא ניתן להתחייב לגבי תוצאות תהליך ליווי, מבחינת רווחים או מכל בחינה אחרת, ושלא ניתנה כל התחייבות כזו. התקדמותך והתוצאות שתשיג תלויות באופן בלעדי בפעולותיך בשוק.

3. צבי בנימיני אינו יועץ השקעות כהגדרתו בחוק, וכי הנאמר בפגישות הליווי, לפניהן או אחריהן אינו מהווה יעוץ השקעות כהגדרתו בחוק.

4. ככל שתהליך הליווי יהיה כרוך בעבודה על מצב מנטלי במסחר, רגשות ואמונות, הנ"ל יבוצע בכלים לא קליניים. צבי בנימיני אינו פסיכולוג, פסיכיאטר או איש מקצוע מורשה בתחום בריאות הנפש.

5. מסחר בשוק ההון אינו מתאים לכל אחד.